diamond painting kits is becoming quite popular and for good reason.

although most stores say that they sell 100% wigs for sale , if we buy online, we can't judge the quality of them.

REVOLVER 1892 - LEBEL

Po roce 1880 bylo ve francouzských odborných kruzích jasné,že budoucnost patří bezdýmnému prachu. Dosavadní revolver M1873 ráže 11 mm plněn ještě černým prachem už nedostačoval. Ve Francii pracovali od roku 1884 na novém modelu revolveru,který by nahradil stávající model 1873. Za dva roky se rozhodli pro shodnou ráži,stoupání vývrtu jako u armádní pušky právě zaváděné 1886. Na konstrukci pušky a revolveru měl největší podíl práce Nicolas Lebel. Tempo vývoje pokračovalo pomalu a byl dokončen až v roce 1892. Oficiálně se jmenoval služební revolver 1892,ale všeobecně se mu říkalo Lebel. Konstruktér kladl především důraz na jednoduchost, bezpečnost a hlavně snadnou demontáž.

Zajímavosti zbraně je vpravo výklopný válec. Orientace vpravo měla důvod v požadavku francouzské generality. Hlavní myšlenka spočívala v tom,že zbraň byla poboční zbraní důstojníků a jezdectva. Jejich hlavní zbraní byla ještě tenkrát šavle nebo dýka v pravé ruce . Revolver tedy měl být v levé ruce a proto mělo být jeho ovládání pro tento důvod uzpůsobeno. Případné nabíjení mělo být snadnější pravou rukou. Jedinou zemí,kde takto uvažovali byla jen Francie.
Výroba revolveru byla poměrně složitá a na materiálu se také rozhodně nešetřilo. Revolver byl opravdu drahý,armádu vyšel před začátkem 1 světové války na 60 tehtejších franků,pro srovnání stála puška Lebel jen 43 Franků. Například němci zaplatili za jednu pušku 98 dvě pistole P-08. Revolver byl také pod označením "Revolverul 1896" zaveden v Rumunsku.

Náboj je všeobecně označován „8mm Lebel-Revolver“ nebo 8mm Revolver M1892. Označován je také 8x27R nebo 8,3x27,5. v katalogu DWM-měl číslo 525,u firmy Georg Roth byl náboj označen pod číslem 662.

Celoocelový revolver byl kompletně zhotoven z oceli.Válec je výklopný sice doprava ,ale je to poměrně praktické-hlavně pro leváky. Válec je na konzoli zapuštěn do rámu,konzoli drží šroub. Uzamčení válce realizuje klapka prostřednictvím listového pera. Odklopením klapky vzad je pružina odtlačena a válec lze vyklopit. Klapka současně odsune vzad ozub kohoutu a vyřadí jej z činnosti. Odpružení klapky a konzole válce zabezpečují listová pera ve tvaru písmene U. Stlačením tyčky vyhazovače se vyhodí centrálně všechny prázdné nábojnice. Bicí pružina tvaru písmena V je jednou stranou opřena o přenášecí páku,druhá strana má v místě kohoutu otočný čep. Čep by měl umožňovat nižší tření mezi bicí pružinou a kohoutem. Zbraň je kompletně černěna,drobné části mají po kalení žlutý nádech.

Na pravém boku těla zbraně je označení výrobce- velmi vkusně psacím písmem „Manufacture d´Armes St. Etienne (později zkráceno na MAS). Shora na hlavni je vyraženo modelové označení "Mle 1892" ,vpravo písmeno S a datum roku výroby.

Vlevo před označením modelu jsou značky přejímacího inspektora. Výrobní číslo je jen vyraženo včetně písmena série vpravo pod válcem na těle zbraně. Komory na válci revolveru jsou číslovány 1-6. Na válci (zadní straně válce) a zespoda hlavně pod tyčkou vyhazovače je vyražena značka výrobce -písmeno E pod korunkou. Zajímavé je označení větších dílů čísly -spoušť číslem 4,přenášecí páka 3 ,kohout 2 a bicí pružina 1. Revolvery přidělené k námořnictvu měly zespod u oka pro závěsník stylizovanou kotvu.

Výrobní číslo revolverů je pětimístné-před ním je písmeno. Revolvery byly vyráběny v letech 1892 až 1927. Vyrobené množství se postupně od roku 1900 snižovalo,během 1.světové války pak výroba vzrostla. Poslední větší množství byla vyrobena díky ztrátám v bojích po válce.Od pololetí roku 1915 až do konce války nebyl na zbraně ražen výrobní rok.V té době byl vyráběn blok s písmenem K. Po válce následovalo písmeno L,poslední kusy měly výrobní číslo asi L77.xxx. Dohromady bylo vyrobeno za celých 35 let celkem 384 000 revolverů. K vidění jsou i zbraně s roky 1928-1930,ale jde jen o opravu nebo výměnu hlavně. Ze sběratelského hlediska je vyrobené množství velké a zbraní je poměrně dost. Na našem území už nejsou tak často k vidění. Výrobní čísla začala písmenem F a číslem 1000. Následovalo postupné číslování dle níže uvedené tabulky.

Od pololetí roku 1915 až do konce války nebyl na zbraně ražen výrobní rok.V té době byl vyráběn blok s písmenem K. Po válce následovalo písmeno L,poslední kusy měly výrobní číslo asi L77.xxx. Dohromady bylo vyrobeno 384.000 revolverů. K vidění jsou i zbraně s roky 1928-1930,ale jde o opravu nebo výměnu hlavně. Že revolvery sloužili i za druhé světové války dokazuje vyrytý nápis na jednom z revolverů. "Majitel" zbraně-Gefreiter (svobodník) Bittner se podepsal na pravé straně pod válcem.

REVOLVER 1892 - LEBEL - demontáž

Demontáž je velmi snadná-po povolení šroubu nad pravou střenkou se vyklopí levá bočnice vpřed okolo čepu. Proti případné ztrátě je demontážní jištěn dalším malým šroubkem. nakonec se sejme i střenka.

 

REVOLVER 1892 - LEBEL - střelba

Odpor spouště jsme v režimu SA naměřili 4,3 kg. V režimu DA jsme nebyli schopni změřit pro malý rozsah měřáku. Spouˇšť je tedy velmi tvrdá,zřejmě aby střelec během jízdy na koni nechtěně neodpálil. Střelivo jsme použili u nás jediné dostupné-firmy Fiochi. Při měření rychlosti střel jsme naměřili hodnoty pouhých 204 m/s, tedy o něco méně než uváděná pro originál. Ale to už je jakýmsi standartem firmy Fiochi,která tradičně laboruje na nižší hodnoty. Bere v první řad ohled na technický stav starších zbraní. Spárovou měrkou jsem změřili vůle mezi válcem a hlavní. Jedna zbraň měla 0,34 mm,druhá pak 0,38 mm. Pro střelbu jsem vybrali revolver s menší vůlí. Velmi mile překvapila mířidla-poměrně široké hledí a perličková muška. Mířidla jsou velmi dobře čitelná,rychlé zamíření usnadňuje ještě půlkruhová drážka hledí.Také nás zajímalo,zda pevná mířidla odpovídají bodu zásahu. Přes pečlivé míření se nám na vzdálenost 25 metrů nedařilo zasáhnout terč. Nejlepším výsledkem bylo z šesti výstřelů jeden zásah nad terč,jeden pod a čtyři téměř ve středu. Všechny zásahy byli ve svislé ose,takže z výroby šlo o dobré nastavení. Prázdné nábojnice šli z válce snadno vyhodit. Vzhledem k nízkému výkonu náboje byl zpětný ráz téměř neznatelný a přes vyšší odpor spouště se nám střílelo dobře.

 

REVOLVER 1892 - LEBEL - technická data pro náboj, revolver

NOVINKY
OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVÍRACÍ DOBA: POZOR -27.4  až 8.5.- ZAVŘENO - jinak OTEVŘENO od 9.5. Stále ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY JW115 a JW125- v listopadu roku 2020 (tedy už vloni) jsme předložili po ...


 
Novinka-Dovoz Z USA