diamond painting kits is becoming quite popular and for good reason.

although most stores say that they sell 100% wigs for sale , if we buy online, we can't judge the quality of them.

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Správce-kontaktní údaje:

Řehák & Řehák,v.o.s.-vše pro lov a sport

IČO: 260 03 147 , DIČ: CZ 26003147 , č.ZO: CF 109881

Chorinova 23,Česká Třebová 560 02, tel/fax :+420 465535390

E-mail:info@rehak-lov.com, banka -ČSOB ,č.účtu 189359016/0300  www.rehak-lov.com

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Souhlas spotřebitele k nakládání s osobními údaji

V rámci GDPR je strikně rozlišováno zpracování údajů na základě samostatného souhlasu a na základě smlouvy (zde nákup v e-shopu). Nezbytně nutný rozsah údajů potřebný k plnění smlouvy (zde uzavřené distančním způsobem) smí správce zpracovat a nepotřebuje k tomu samostatný souhlas, souhlas je dán uzavřením smlouvy. Toto se nevztahuje na využití údajů pro jiný účel, než je plnění uzavřené smlouvy. K těmto osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Správce zde prohlašuje, že získané údaje nejsou k jinému účelu využívány.

Odesláním objednávky z e-shopu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

Správce zde splňuje zásadu tzv. minimalizace údajů, kdy o subjektu jsou shromažďovány jenom údaje nezbytně nutné vzhledem k účelu zpracování - plnění smlouvy uzavřené distančním způsobem. U kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu lze zpracovávat jméno, příjmení, adresu, kontaktní a platební údaje zákazníka - bez nutnosti od něj získávat samostatný souhlas. Údaje nebudou použity k dalším účelům.

Správce přijal veškerá vhodná opatření k zabezpečení osobních údajů.

Právním důvodem ke zpracování osobních údajů je také plnění zákonem stanovených právních povinností, stanovených správci zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem (GDPR).

Právo na výmaz údajů - odvolání souhlasu je možné realizovat v souladu s GDPR e-mailem. Se stížností se lze obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud máte pocit, že vaše osobní údaje jsou zpracovávávány v rozporu s GDPR. Postup a také el. formuláře lze nalézt na stránkách ÚOOÚ - www.uoou.cz

NOVINKY
OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVÍRACÍ DOBA: POZOR -28.4  až 7.5.- ZAVŘENO - jinak OTEVŘENO  stále platí ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY JW115 a JW125- v listopadu roku 2020 (tedy už vloni) jsme předložili po ...


 
Novinka-Dovoz Z USA