diamond painting kits is becoming quite popular and for good reason.

although most stores say that they sell 100% wigs for sale , if we buy online, we can't judge the quality of them.

Reichsrevolver

Dnešním testem tak trochu navážeme na předchozí číslo Střeleckého magazínu. Psali jsme o Bavorské pistoli Werder. Po sjednocení Německa pistoli Werder vytlačil revolver,jenž na základě dostupných konstrukcí vyvinula GPK (pušková zkušební komise). Jednalo se vlastně o historicky první komisní zbraň (později následovala například puška M 88,kulomet MG-34). Předem bylo dáno,že revolver bude přijat. Zavedení 21.3.1879 vytrhlo armádě trn z paty,neboť jednotky konečně obdržely shodnou zbraň namísto mnoha různých vzorů. Práce komise spočívala v analýze tehdy známých konstrukcí a jejich kopírování. Zbraň působí díky omu na dobu vzniku poněkud archaicky. Pokud hovoříme o Reichsrevolveru jedná se vlastně o dva modely.

Dlouhý zvaný M 79 je verzí pro mužstvo a s krátkou hlavní nazývaný M 83. Dlouhý model se vyráběl především v Suhlu a to firmami Spangenberg, Sauer, Schilling a Haenel (vyráběli asi 70% všech revolverů M/79), firma Dreyse (vyrobila asi 10% revolverů) a Mauser (vyrobil asi 10% revolverů M/79, určených pro Bavorsko a Württembersko). Verzi s krátkou hlavní se vyráběla navíc v Erfurtu. Říká se,a zřejmě tomu tak je,že verze s kratší hlavní byla pro poddůstojníky a důstojníky.

Mužstvo jezdectva bylo dozbrojeno revolvery v roce 1888,revolvery zůstaly až do nahrazení pistolí P 08. Pokrokovější námořnictvo nahradilo revolver už v roce 1906.

Revolver je celoocelové konstrukce,solidně až přepečlivě vyroben.Hlaveň je od ústí kulatá,před závitem do rámu přechází v šestihran. Spoušťové ústrojí je převzato z revolveru Smith Wesson Rusian. Závity jsou typu Whitvort (boční desky 4,5), všechna pera listová.

Drobné díly jsou žíhány,což jim dává charekteristickou slámově žlutou barvu.Zatímco revolvery ze Suhlu a Dreysů jsou hnědeny,od firmy Mauser jsou černě brynýrovány.

Námi testovaná zbraň byla vyrobena zbrojovkou ERFURT v roce 1893. Výrobní číslo 6895 a je vyraženo na desce,rámu a hlavni. Na válci zezadu je bez písmene,stejně tak na ose válce a nabíjecí klapce. Na každé větší součástce je poslední trojčíslí. Na šroubech a listových perech je vyraženo dvojčíslí a značka komisaře -gotické D s korunkou. Na hlavni,rámu a válci je vlastnická značka armády -pruská orlice. Pruský dril je patrný na válci-každá komora je zvenku očíslována.Na hlavni nechybí metrické vyjádření ráže v milimetrech -10,55. Ostatně i pojistka je poněkud zvláštním prvkem. Zbraň zajišťuje v dolní poloze,čímž blokuje pohyb kohoutu vzad.

Poměrně netradiční je vyražený datum 1902 na přední části rámu-zřejmě datum zařazení u jednotky. Jednotka L.M.59.119 znamená Landwehr Munitions (kolona),číslo 59 číslo jednotky a konečně 119 je číslem zbraně.

Reichsrevolver - střelba

Přestože jde o poměrně starou zbraň,tentokrát není se střelivem problém. Náboji odpovídá střelivu .44 SW Rusian,které je ještě vyráběno firmou Fiochi. Samotná výstřel je poměrně příjemný,zpětný ráz spíše mírný. Odpor spouště jsme naměřili 6 kg,což se projevilo značným rozptylem. Po demontáži boční desky je možné klíčem povolit šroub pera spouště. Poté se odpor snížil na pouhých 1,8 kg. Rozptyl byl tentokráte mnohem nižší a na vzdálenost 25 metrů byl okolo150 mm. Střílelo se v sedě s oporou.Zásahy byly v ose, zato o málo výše-revolver je i dle literatury nastřelen na vzdálenost 100 metrů. Mířidla jsou zhotovena během výroby-jsou pevná. Hledí,přesněji zářez v rámu,je poměrně titěrný. Díky tomu nejsou mířidla dobře čitelná. Otisk zápalníku je poměrně nízko pod středem zápalky,přesto byla iniciace spolehlivá,během testu nedošlo k ani jednomu selhači. Vybíjení válce je možné je tyčkou,v případě nouze i osou válce. Vůle mezi hlavní a válcem jsme změřili na 0,22 mm.

Reichsrevolver - naměřené hodnoty

Vzdálenost 1,5 metrů rychlost 205 m/s, E 1,5=357 J

Reichsrevolver - střelivo

Náboj označovaný M 79 je plněn 1,5 gramy puškového prachu M 79 (černého),střela o hmotnosti 17 gramů je lisována z olověného drátu,ve dvou drážkách mazána tukem. Délka nábojnice je 36,5 mm,hmotnost celková je 21,5 gramů. Cvičný náboj je plněn jen 1 gramem prachu a osazen papírovou střelou,školní náboj má dřevěnou střelu.

Revolver se nosil v pouzdře M 81 (v Bavorsku M81).Ke zbrani se nosilo 18 nábojů ,vytěrák který sloužil i jako vybíjecí tyčka. K revolveru náležel i šroubovák nošený na řemení. Jezdectvo nosilo 18 nábojů a vybíjecí tyčku v bandalíru.

Reichsrevolver - technická data

Délka 345/260 mm
Délka hlavně 181/126 mm
Ráže 10,6 mm
Hmotnost krátký 920 g
Drážkování 4 vpravo
Pojistka jistí pohyb kohoutu
Spoušťové ústrojí SA
Kapacita válce 6 nábojů
NOVINKY
OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVÍRACÍ DOBA: POZOR -28.4  až 7.5.- ZAVŘENO - jinak OTEVŘENO  stále platí ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY JW115 a JW125- v listopadu roku 2020 (tedy už vloni) jsme předložili po ...


 
Novinka-Dovoz Z USA