flawless producthermes 67634 men fashion leather shoes.best buy cbd topicals online beautiful, practical, good quality.

diamond painting kits is becoming quite popular and for good reason.

although most stores say that they sell 100% wigs for sale , if we buy online, we can't judge the quality of them.

Reichsrevolver

Dnešním testem tak trochu navážeme na předchozí číslo Střeleckého magazínu. Psali jsme o Bavorské pistoli Werder. Po sjednocení Německa pistoli Werder vytlačil revolver,jenž na základě dostupných konstrukcí vyvinula GPK (pušková zkušební komise). Jednalo se vlastně o historicky první komisní zbraň (později následovala například puška M 88,kulomet MG-34). Předem bylo dáno,že revolver bude přijat. Zavedení 21.3.1879 vytrhlo armádě trn z paty,neboť jednotky konečně obdržely shodnou zbraň namísto mnoha různých vzorů. Práce komise spočívala v analýze tehdy známých konstrukcí a jejich kopírování. Zbraň působí díky omu na dobu vzniku poněkud archaicky. Pokud hovoříme o Reichsrevolveru jedná se vlastně o dva modely.

Dlouhý zvaný M 79 je verzí pro mužstvo a s krátkou hlavní nazývaný M 83. Dlouhý model se vyráběl především v Suhlu a to firmami Spangenberg, Sauer, Schilling a Haenel (vyráběli asi 70% všech revolverů M/79), firma Dreyse (vyrobila asi 10% revolverů) a Mauser (vyrobil asi 10% revolverů M/79, určených pro Bavorsko a Württembersko). Verzi s krátkou hlavní se vyráběla navíc v Erfurtu. Říká se,a zřejmě tomu tak je,že verze s kratší hlavní byla pro poddůstojníky a důstojníky.

Mužstvo jezdectva bylo dozbrojeno revolvery v roce 1888,revolvery zůstaly až do nahrazení pistolí P 08. Pokrokovější námořnictvo nahradilo revolver už v roce 1906.

Revolver je celoocelové konstrukce,solidně až přepečlivě vyroben.Hlaveň je od ústí kulatá,před závitem do rámu přechází v šestihran. Spoušťové ústrojí je převzato z revolveru Smith Wesson Rusian. Závity jsou typu Whitvort (boční desky 4,5), všechna pera listová.

Drobné díly jsou žíhány,což jim dává charekteristickou slámově žlutou barvu.Zatímco revolvery ze Suhlu a Dreysů jsou hnědeny,od firmy Mauser jsou černě brynýrovány.

Námi testovaná zbraň byla vyrobena zbrojovkou ERFURT v roce 1893. Výrobní číslo 6895 a je vyraženo na desce,rámu a hlavni. Na válci zezadu je bez písmene,stejně tak na ose válce a nabíjecí klapce. Na každé větší součástce je poslední trojčíslí. Na šroubech a listových perech je vyraženo dvojčíslí a značka komisaře -gotické D s korunkou. Na hlavni,rámu a válci je vlastnická značka armády -pruská orlice. Pruský dril je patrný na válci-každá komora je zvenku očíslována.Na hlavni nechybí metrické vyjádření ráže v milimetrech -10,55. Ostatně i pojistka je poněkud zvláštním prvkem. Zbraň zajišťuje v dolní poloze,čímž blokuje pohyb kohoutu vzad.

Poměrně netradiční je vyražený datum 1902 na přední části rámu-zřejmě datum zařazení u jednotky. Jednotka L.M.59.119 znamená Landwehr Munitions (kolona),číslo 59 číslo jednotky a konečně 119 je číslem zbraně.

Reichsrevolver - střelba

Přestože jde o poměrně starou zbraň,tentokrát není se střelivem problém. Náboji odpovídá střelivu .44 SW Rusian,které je ještě vyráběno firmou Fiochi. Samotná výstřel je poměrně příjemný,zpětný ráz spíše mírný. Odpor spouště jsme naměřili 6 kg,což se projevilo značným rozptylem. Po demontáži boční desky je možné klíčem povolit šroub pera spouště. Poté se odpor snížil na pouhých 1,8 kg. Rozptyl byl tentokráte mnohem nižší a na vzdálenost 25 metrů byl okolo150 mm. Střílelo se v sedě s oporou.Zásahy byly v ose, zato o málo výše-revolver je i dle literatury nastřelen na vzdálenost 100 metrů. Mířidla jsou zhotovena během výroby-jsou pevná. Hledí,přesněji zářez v rámu,je poměrně titěrný. Díky tomu nejsou mířidla dobře čitelná. Otisk zápalníku je poměrně nízko pod středem zápalky,přesto byla iniciace spolehlivá,během testu nedošlo k ani jednomu selhači. Vybíjení válce je možné je tyčkou,v případě nouze i osou válce. Vůle mezi hlavní a válcem jsme změřili na 0,22 mm.

Reichsrevolver - naměřené hodnoty

Vzdálenost 1,5 metrů rychlost 205 m/s, E 1,5=357 J

Reichsrevolver - střelivo

Náboj označovaný M 79 je plněn 1,5 gramy puškového prachu M 79 (černého),střela o hmotnosti 17 gramů je lisována z olověného drátu,ve dvou drážkách mazána tukem. Délka nábojnice je 36,5 mm,hmotnost celková je 21,5 gramů. Cvičný náboj je plněn jen 1 gramem prachu a osazen papírovou střelou,školní náboj má dřevěnou střelu.

Revolver se nosil v pouzdře M 81 (v Bavorsku M81).Ke zbrani se nosilo 18 nábojů ,vytěrák který sloužil i jako vybíjecí tyčka. K revolveru náležel i šroubovák nošený na řemení. Jezdectvo nosilo 18 nábojů a vybíjecí tyčku v bandalíru.

Reichsrevolver - technická data

Délka 345/260 mm
Délka hlavně 181/126 mm
Ráže 10,6 mm
Hmotnost krátký 920 g
Drážkování 4 vpravo
Pojistka jistí pohyb kohoutu
Spoušťové ústrojí SA
Kapacita válce 6 nábojů
NOVINKY
OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVÍRACÍ DOBA: POZOR -27.4  až 8.5.- ZAVŘENO - jinak OTEVŘENO od 9.5. Stále ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY JW115 a JW125- v listopadu roku 2020 (tedy už vloni) jsme předložili po ...


 
Novinka-Dovoz Z USA