Návod na použití samonabíjecí puška BD-38

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Sport Systeme Dittrich ,Burghaiger Weg 20a,Kulmbach-SRN
Ráže: 9 mm L Odpor spouště SA:1-2 kg
Celková délka: 630/833 mm
Délka hlavně: 251 mm
Hmotnost: 3900 g - s prázdným zásobníkem

Popis: Samonabíjecí puška má neuzamčený závěr. Spoušťový mechanismus je SA. Zbraň vybavena manuální pojistkou. Kapacita zásobníků je 32 nábojů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže .9 mm Luger standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Schránkový zásobník-Uchopte zásobník a tlakem na náboj jej vložte střelou ve směru střelby. To opakujte do naplnění zásobníku. Zásobník zasuňte zespod do zásobníkové šachty. Nyní je puška připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,lze pohyb závěru (NIKOLIV STŘELBU) blokovat pohybem pojistky na napínací páce. POZOR –zbraň nelze zajistit !

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek.Z pušky lze vystřelit po stlačení spouště . Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu. Po výstřelu tlakem prachových plynů dojde k pohybu závěru vzad, vyhození nábojnice a závěrem podán do hlavně nový náboj. Při opětném stisku spouště je uvolněno kladívko.
POZOR: u BD-38 nezůstává na rozdíl od MP-38 závěr v zadní úvrati,vrací se vpřed. Po vystřelení posledního náboje nezůstane závěr zachycen střeleckou jistotou (záchytem závěru).
Vložením zásobníku je zbraň opět nabita-stačí závěr za napínací páku mírně posunout vzad uvolnit a pak stlačit spoušť. Pokud chceme střelbu přerušit nepřestáváme mířit do bezpečného prostoru a ukazováček přemístíme mimo spoušť. Vždy vyjmeme zásobník a posunem závěru vzad zkontrolujeme nábojovou komoru. Pohledem do hlavně zkontrolujte, zda je hlaveň opravdu prázdná. Závěr poté uvolněte do přední polohy.

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ

Nejprve vyjmeme zásobník a pohybem závěrem napneme kladívko. Před demontáží MUSÍ být kladívko napnuté (POZOR-na rozdíl od MP-38 nestlačujeme spoušť). Zbraň lze snadno demontovat po vytažení demontážní spojky směrem dolů a jejím otočení o 90 stupňů. Pootočíme tělo zbraně (rukověť spoušťového ústrojí) a poté jej posuneme vzad a oddělíme od zbraně. Nyní lze ze zbraně vyjmout závěr. Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí.

Další příslušenství

Lze dokoupit : Zásobník 32 ran,řemen

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA