Návod k samonabíjecí pušce TYP 56/56-1

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Norinco ,Beijing ,Čína
Ráže: 7,62x39 Odpor spouště SA:1-2 kg
Celková délka: 880 mm
Délka hlavně: 420 mm Šířka : 42 mm
Hmotnost: 4000 g - s prázdným zásobníkem Výška :200 mm
Popis: Samonabíjecí puška má uzamčený závěr,odemykaný tlakem prachových plynů na píst. Spoušťový mechanismus je SA. Zbraň vybavena manuální pojistkou. Kapacita zásobníků je 30 nebo 75 nábojů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže .7,62x39 standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Schránkový zásobník-Uchopte zásobník a tlakem na náboj jej vložte střelou ve směru střelby. To opakujte do naplnění zásobníku. Zásobník zasuňte zespod do zásobníkové šachty. Při bubnovém zásobníku zvedněte obě listové pera a odklopte na stranu. Zadní víko oddělte od bubnu a vkládejte do „každého“otvoru náboje. Po naplnění vraťte víko a zajistěte ho listovými pery. Napínací pákou pak otočte až uslyšíte asi 9 – 11 x cvaknutí. Bubnový zásobník vložte do zbraně stejně jako schránkový.
Nyní je puška připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,zbraň zajistěte pojistkou (poloha nahoře )

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek.Z pušky lze vystřelit po stlačení spouště . Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu. Po výstřelu tlakem prachových plynů dojde k pohybu závěru vzad, vyhození nábojnice a podání nového náboje do nábojové komory. Při opětném stisku spouště dojde k výstřelu. Po vystřelení posledního náboje ne zůstane závěr zachycen střeleckou jistotou (záchytem závěru). POZOR-to neplatí pro zásobníky jugoslávské výroby.
Vložením zásobníku je zbraň opět nabita-stačí závěr za napínací páku posunout vzad a pak jej uvolnit. Pokud chceme střelbu přerušit nepřestáváme mířit do bezpečného prostoru a ukazováček přemístíme mimo spoušť. Vždy vyjmeme zásobník a posunem závěru vzad a zkontrolujeme nábojovou komoru. Pohledem do hlavně zkontrolujte ,zda je hlaveň opravdu prázdná. Závěr poté uvolněte do přední polohy.

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ

Zbraň lze snadno demontovat po stlačení západky nad hřbetem pažby. Víko zvedneme a oddělíme od zbraně. Nyní stlačíme západku s vratnou pružinou mírně vpřed a oddělíme od zbraně. Závěr posuneme do zadní úvrati a nadzvedneme. Po otočení páčky na základně hledí směrem vzhůru jde oddělit nadpažbí. Při čistění věnujte pozornost především pístu a plynovému násadci. Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí.

Další příslušenství

U zbraně je : 2x zásobník,sada čistění,návod
Lze dokoupit : Zásobník 30 nebo 75 ran,řemen

 

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA