Návod na použití samonabíjecí pušky CQ-A-1

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Norinco
CQ-A je samonabíjecí puška ráže .223 Rem. Závěr je uzamčený, automatika zbraně je založená na odběru prachových plynů z vývrtu hlavně. Závěr je odemykán rotací. Spoušťový mechanismus umožňuje jen střelbu jednotlivými ranami.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže .223 Rem. standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

Technická data - strana 3 a popis jednotlivých částí strana 5-7
Hlavní díly strana 4.1- Hlaveň,2 plynová trubice,3-pouzdro závěru,4-rukověť,5-pažbení,6-závěr,7-tělo zbraně,8-pažba,9-zásobník,10-řemen

Demontáž a sestavení strana 8

Zásobník se vyjme stlačením záchytu vpravo na těle zbraně. Pokud je závěr v zadní poloze,stiskneme záchyt závěru na levé stěně těla zbraně (obr.č.15). Dále stiskneme demontážní tlačítko (obrázek č.16) a po sklopení hlavně vytáhneme a vyjmeme závěr vzad. Napínací páku naklopíme vzhůru (obr.č.17) a vyjmeme ji-otvorem v drážce. K úplnému oddělení pouzdra závěru s hlavní od těl zbraně vysuneme přední čep (obr.č.18). další rozebíraní závěru nebo vratné pružiny ponechte odborné dílně. Plynovou trubici čas od času prostříkněte olejem a protáhněte slabým kartáčkem.

Střelba strana 13

Zkontrolujte zda je zbraň zajištěná-lze zajistit jen pokud je napnuté kladívko. Po nabití zásobníku jej zasuňte do zbraně. Zatáhnutím za natahovací páku napneme závěr vzad a páku uvolníme. V případě,že není závěr zcela uzavřen,dorazte ho vpřed tlačkou (páka na pravé straně pouzdra závěru). Před střelbou se zbraň odjistí otočením páčky pojistky dolů. Zbraní miřte do bezpečného prostoru. Stiskem spouště dojde k výstřelu. Pokud chcete přerušit střelbu,zbraň za stálého míření do bezpečného prostoru zajistěte. Ze zbraně vyjměte zásobník a natáhnutím napínací páky vyhoďte ze zbraně náboj. Po vystřílení posledního náboje zůstane závěr zachycen v zadní poloze. V případě další střelby vyměňte prázdný zásobník za plný a stlačte záchyt zásobníku situovaný na levé straně těla zbraně.

Používaní a údržba

Po každé střelbě čistěte zbraň-zejména její vývrt. Věnujte také pozornost čištění plynového násadce a plynové trubice. Při údržbě těla zbraně nepoužívejte olej,který poškozuje nebo leptá hliník. Před střelbou vytřete vývrt hlavně a plynovou trubici dosucha. Po intenzivním vystřílení 120 nábojů nechte zbraň chvíli vychladnout.

Příslušenství

2 zásobníky,řemen,olejnička,sada čištění 

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA