Návod na použití samonabíjecí puška SA-28

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: TRANSARM G.m.b.H.,Im Winkel 6,Worms -SRN
Ráže: 45 ACP Odpor spouště SA:1-2 kg
Celková délka: 880 mm
Délka hlavně: 340 mm Šířka : 42 mm
Hmotnost: 4100 g - s prázdným zásobníkem Výška :200 mm
Popis: Samonabíjecí puška má neuzamčený brzděný závěre. Spoušťový mechanismus je SA. Zbraň vybavena manuální pojistkou. Kapacita zásobníků je 20 nebo 50 nábojů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže .45 ACP standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Schránkový zásobník-Uchopte zásobník a tlakem na náboj jej vložte střelou ve směru střelby. To opakujte do naplnění zásobníku. Zásobník zasuňte zespod do drážek na přední hraně spoušťového ústrojí. Při bubnovém zásobníku zvedněte listové pero uprostřed napínací páky a posuňte na stranu. Přední víko oddělte od bubnu a vkládejte do „kapes“ po pěti náboje. Po naplnění vraťte víko a nasuňte napínací páku. Napínací pákou pak otočte až uslyšíte asi 9 – 11 x cvaknutí. Před vložením bubnového zásobníku je nutno napnout závěr a zajistit. Bubnový zásobník vložte do drážek pouzdra závěru (v místě zásobníkové šachty) směrem zleva doprava.

Nyní je puška připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,zbraň zajistěte pojistkou (poloha SAFE).

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek.Z pušky lze vystřelit po stlačení spouště . Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu. Po výstřelu tlakem prachových plynů dojde k pohybu závěru vzad, vyhození nábojnice a zachycení za záchyt závěru. Při opětném stisku spouště je závěrem podán do hlavně nový náboj. Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr zachycen střeleckou jistotou (záchytem závěru). POZOR-to neplatí pro bubnový zásobník
Vložením zásobníku je zbraň opět nabita-stačí závěr za napínací páku mírně posunout vzad a pak stlačit spoušť. Pokud chceme střelbu přerušit nepřestáváme mířit do bezpečného prostoru a ukazováček přemístíme mimo spoušť. Vždy vyjmeme zásobník a posunem závěru vzad zkontrolujeme nábojovou komoru. Pohledem do hlavně zkontrolujte ,zda je hlaveň opravdu prázdná. Závěr poté uvolněte do přední polohy.

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ

Zbraň lze snadno demontovat po stlačení západky nad hřbetem pažby. Posuneme pažbu vzad a oddělíme od zbraně. Nyní stlačíme stiskátko zespod na zadní straně těla zbraně. Současně stiskneme spoušť a celé spoušťové ústrojí posuneme vzad. Vodící tyčku vratné pružiny stlačíme vpřed ve směru střelby,zvedneme z těla zbraně. Nyní lze ze zbraně vyjmout závěr.
Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí. Jen před nasouváním spoušťového ústrojí je třeba do otvoru na pravé straně (za současného posunutí přerušovače směrem vpřed) zasunout tyčku o průměru 3 mm. Takto je přerušovač fixován v přední poloze.

Další příslušenství

Lze dokoupit : Zásobník 20 nebo 50 ran,řemen

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA