Návod na použití pistole NORINCO 1911

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Norinco, China, Peking
Ráže: .45 ACP nebo 9 mm Luger Odpor spouště SA:1-2 kg
Technická data: v návodě
Popis: Pistole je samonabíjecí s uzamčeným závěrem. Odemykání zabezpečuje pokles hlavně. Spoušťový mechanismus je SA. Zbraň je vybavena manuální a dlaňovou pojistkou. Kapacita zásobníků je 7 (nebo 10,u ráže 9 mm 15) nábojů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (strana 3 a 4)

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže .45ACP nebo 9 mm standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Uchopte pistoli a stiskněte oboustranný záchyt zásobníku situovaný na kořeni lučíku. Vyjmutý zásobník držte v ruce a na podavač položte vodorovně dno náboje. Náboj stlačte směrem dolů a vzad, až se dno náboje dotkne zadní stěny zásobníku( strana 7). Další náboje nabijte shodným způsobem (kapacita je od 7 nábojů). Zbraň zamiřte do bezpečného prostoru a zasuňte nadoraz zásobník. Prst ukazováčku držte mimo spoušť. Za stálého míření do bezpečného prostoru uchopte druhou rukou závěr za drážkovanou část a napněte jej do zadní úvrati. Tam závěr uvolněte (nikoliv rukou spouštět zpět). Nyní je pistole připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,zbraň zajistěte eventuálně vypusťte napnutý kohout a vyjměte zásobník (strana 8 a 9) 

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek.Z pistole lze vystřelit nejprve napnutím kohoutu a poté stlačením spouště (SA). Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu. Po výstřelu tlakem prachových plynů dojde k pohybu závěru vzad, vyhození nábojnice a napnutí bicího ústrojí. Při návratu závěru vpřed je podán do hlavně nový náboj,kohout zůstává napnut. Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr zachycen střeleckou jistotou (záchytem závěru).
Po vložením nového zásobníku stlačte páku střelecké jistoty a zbraň je opět nabita. Pokud chceme střelbu přerušit nepřestáváme mířit do bezpečného prostoru a ukazováček přemístíme mimo spoušť. Vždy vyjmeme zásobník a posunem závěru vzad vyhodíme náboj ze zbraně. Pohledem do hlavně zkontrolujte ,zda je hlaveň opravdu prázdná. Závěr poté uvolněte do přední polohy a vypusťte napnuté bicí ústrojí (kohout).

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ

Vyjměte zásobník a vyjměte přední opěru vratné pružiny. Závěr posuňte mírně vzad a vyjměte záchyt závěru.Závěr pak pomalu vysuňte vpřed z těla zbraně. Hlaveň od závěru oddělíme po vyjmutí objímky hlavně. Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí.

Další příslušenství ke zbrani

zásobník,vytěrák a návod

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA