Návod k samonabíjecí brokovnici Gladius

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Mercury
Ráže : 12/76 Odpor spouště SA:1,2 kg
Popis : Brokovnice je samonabíjecí s uzamčeným závěrem. Spoušťový mechanismus je SA. Zbraň je vybavena manuální pojistkou. Kapacita zásobníků je 2 + 1 nábojů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže 12/70 nebo 12/76- standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. POZOR-při použití slabší munice (menší navážku 24 gramů) může docházet k poruchám funkčnosti zbraně. Po zaběhnutí zbraně (asi 50- 100 výstřelů)
se funkce zbraně výrazně zlepší.

DEMONTÁŽ a SLOŽENÍ ZBRANÉ

Odšroubujte matici před předpažbím a sejměte směrem od střelce předpažbí (obr.č.1,2). Nasaďte na trubici zásobníku hlaveň a posuňte směrem vzad až nadoraz (obr.č.3,4). Nasaďte předpažbí a utáhněte matici před předpažbím (obr.č.5,6).
POJISTKA
Červený proužek pojistky (v kořeni lučíku-obrč.7) vyčnívá –je odjištěno. Horizontálním posuvem pojitku přemístíte do polohy zajištěno (červený proužek není vidět).

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Uchopte brokovnici a zajistěte ji (pojistkou na kořeni lučíku). Náboj položte na lžíci podavače (obr.č.8) stlačte přední část náboje směrem dolů a vpřed, až dno náboje zůstane drženo v nábojové trubici. Další náboje nabijte shodným způsobem (kapacita je 4 náboje). Zbraň zamiřte do bezpečného prostoru a zavěr napněte do zadní polohy a uvolněte jej. Prst ukazováčku držte mimo spoušť. Dojde k nabití náboje do nábojové komory. Nyní můžete nabít do zásobníkové trubice další (pátý) náboj. Nyní je brokovnice připravena ke střelbě, před výstřelem nezapomeňte zbraň odjistit.

STŘELBA a VYBITÍ

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek.Z brokovnice lze vystřelit stlačením spouště . Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu. Po výstřelu tlakem prachových plynů dojde k pohybu závěru vzad, vyhození nábojnice a napnutí bicího ústrojí. Při návratu závěru vpřed je podán do hlavně nový náboj,kladívko zůstává napnuto. Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr zachycen střeleckou jistotou (záchytem závěru).
Pokud chceme střelbu přerušit nepřestáváme mířit do bezpečného prostoru a ukazováček přemístíme mimo spoušť. Vždy zajistíme a posunem závěru (obrázek č.9) vzad vyhodíme náboje ze zbraně (počet opakování závisí na počtu nábojů v zásobníkové trubici). Pohledem do hlavně zkontrolujte ,zda je hlaveň opravdu prázdná. Závěr poté uvolněte do přední polohy (stlačením tlačítka záchytu) a vypusťte napnuté bicí ústrojí (kladívko).

ČIŠTĚNÍ

Po demontáži čistete povrch trubice zásobníku,vývrt hlavně a plynový násadec.(obrázek č.10). POZOR při složení musí být píst a těsnění ve správném pořadí (obrázek.č.10). Pro demontáž závěru je nutné šroubovákem vyloupnout napínací páku (obr.č.11) a závěr posunout vpřed. Pušku udržujte v čistotě,chraňte před prachem.

Další příslušenství

Ke zbrani jsou dle verze dodávány ještě zahrdlení (Choke) a klíč. Seznam náhradních dílů je v originálním návodu.


Tabulka zahrdlení
+ zahrdlení 0,25 mm-
++ zahrdlení 0,5 mm –střední vzdálenost
+++ zahrdlení 0,75 mm –
++++ zahrdlení 1,0 mm – nejdelší vzdálenost
+++++ cylidr –žádné zahrdlení-nejkratší vzdálenost

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA