diamond painting kits is becoming quite popular and for good reason.

although most stores say that they sell 100% wigs for sale , if we buy online, we can't judge the quality of them.

Návod na použití kolimátoru ODEON

Technická data:

Zvětšení: 1,07 x
Velikost průhledové části: 21 mmx 15 mm

Seřizovací rozsah

-vertikální: 4 stupně (720cm na 100 m)
-horizontální: stupně (540 cxm na 100m)

Velikost červeného bodu

3,5 min-tj.10 cm na 100 m
7 min.-tj.20 cm na 100 m

Provozní teplota : -25 stupňů až + 40 stupňů Celsia
Skladovací teplota :-40 stupňů až + 70 stupňů Celsia
Napájecí baterie : 3V …1 x CR 2003 (lithium)
Rozměry 46 mm x 25,4 mm x 23,7 mm
Hmotnost 25 g

Baterie

Vložte baterii do spodní části přístroje,tak aby souhlasila s pólováním. Baterie je přitahována magnetem na pozlacené kontaktní ploše vodiče. Kontaktní plochy udržujte čisté (očisťovat lihem). K výměně baterie odejmete celý kolimátor a zapomocí šroubováku rýhou na pravé spodní straně ji vyloupněte. K přezkoušení funkčnosti kolimátoru senzor zakryjte jednou plochou ochraného krytu,nikoli prstem. Pro zajištění pohotového použití je elektronika tak vyrovnána,že se světelná dioda nevyčerpá ani při úplné tmě. Spotřeba proudu je natolik nízká,že provozní doba je asi 2 roky.
Vlivy prostředí
Kolimátor je nepromokavý ,ale ne vodotěsný. Při působení vlhka je stále funkční. Elektronické a mechanické části jsou jsou zhotoveny tak,aby mohly být vystaveny vlhku.
Stav je ale časově omezen,neboť přes baterii vstupuje do přístroje voda a dochází k elektrolytické reakci. V extrémní situaci lze kolimátor umýt v destilované vodě a nechat uschnout.

POZOR

Během čistění zbraně mějte kryt kolimátoru nasazen. Zamezíte znečištění citlivých části aerosoly oleje. Seřizovací klíč je nahrazen šroubovákem 0,4x 2,0 pro dotažení svěracích šroubků a nasazeným kolečkem se stupnicí pro nastavení polohy cílového bodu. Při seřizování je nutné kolečko se stupnicí s kotoučem nasunout ve směru k držadlu na šroubovák. Na rozdíl od originálního popisu v návodu k obsluze (str.6) je smysl otáčení kotouče se stupnicí nyní jednoznačně zaměřen na přemístění cílového bodu. Otočení ve smyslu hodinových ručiček vede k přemístění cílového bodu směrem dolů či doleva.
Modus úspory proudu
Zvláštná vypínač nemá ,aby byl kolimátor vypnut nasaďte kryt. Tlakem palce z kolimátoru kryt sejmete. Pokude je zbraň uložena v neprůsvitním pouzře, dosáhnete úspory proudu.
Montáž
Pro montáž je nutná adaptérová deska. Tu koupíte u prodejce a je příslušná pro konkrétní zbraň. Montáž se provádí připojenými šrouby s vniřním šestihranem (nebo drážkou) a klíčem s čepy. Pro přesné usazení se nacházejí na spodní straně pláště odpovídající otvory pro kolíky.
Nastřelení
Kolimáor má oddělené výškové a boční nastavení umístěné nahoře a vpravo. Nastavení se provádí šroubem s drážkou pomocí stavěcího kolečka nebo běžným šroubovákem 0,4 x 2,0.
Nastavování :
Jeden dílek stupnice odpovídá o 1 úhlovou minutu ( 3 cm na vzdálenost 100 metrů). U jiných vzdáleností se mění: 1,5 cm.vzdálenost 50 m / 3 mm na vzdálenost 10 m
Přesunutí točítkem ve smyslu hodinových ručiček vede k posunutí bodu zásahu (dopadu střely) směrem dolů /doleva
V praxi: Střela je od cíle nahoře vpravo/ točíte oba šrouby ve směru hodinových ručiček aby se posunul zásah na cíl.

POZOR

Oba korekční šrouby jsou jištěny šroubky na zadní straně kolimátoru (směrek ke střelci) . Před nastavováním je nutno oba šroubky povolit. Po nastřeliní opět utáhnout.

NOVINKY
OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVÍRACÍ DOBA: POZOR -28.4  až 7.5.- ZAVŘENO - jinak OTEVŘENO  stále platí ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY JW115 a JW125- v listopadu roku 2020 (tedy už vloni) jsme předložili po ...


 
Novinka-Dovoz Z USA