Návod k pistoli Beretta PX4 Storm

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Beretta S.p.A.,Via Pietro Beretta 18,Gardone Val Trompia,250 63 Itálie
Technická data: v návodu na straně 20
Popis: Pistole je samonabíjecí s uzamčeným závěrem. Odemykání zabezpečuje rotace hlavně. Spoušťový mechanismus je SA/DA. Zbraň je vybavena blokací a manuální pojistkou. Kapacita zásobníků je 17 nábojů ráže 9 mm Luger.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (strana 5 ž 10)

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze odpovídající náboje 9 mm Luger standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Uchopte pistoli a stiskněte záchyt zásobníku situovaný na kořeni lučíku. Vyjmutý zásobník držte v ruce a na podavač položte vodorovně dno náboje. Náboj stlačte směrem dolů a vzad, až se dno náboje dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboje nabijte shodným způsobem (kapacita je 17 nábojů). Zbraň zamiřte do bezpečného prostoru a zasuňte nadoraz zásobník. Prst ukazováčku držte mimo spoušť. Za stálého míření do bezpečného prostoru uchopte druhou rukou závěr za drážkovanou část a napněte jej do zadní úvrati. Tam závěr uvolněte (nikoliv rukou spouštět zpět). Nyní je pistole připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,zbraň zajistěte eventuálně vypusťte napnutý kohout a vyjměte zásobník. Kohout lze bezpečně vypustit i stlačením pojistky na závěru směrem dolů (strana 11 a 12) ..

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek.Z pistole lze vystřelit buď promáčknutím spouště (DA), nebo nejprve napnutím kohoutu a poté stlačením spouště (SA). Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu. Po výstřelu tlakem prachových plynů dojde k pohybu závěru vzad, vyhození nábojnice a napnutí bicího ústrojí. Při návratu závěru vpřed je podán do hlavně nový náboj,kohout zůstává napnut. Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr zachycen střeleckou jistotou (záchytem závěru).
Po vložením nového zásobníku stlačte páku střelecké jistoty a zbraň je opět nabita. Pokud chceme střelbu přerušit nepřestáváme mířit do bezpečného prostoru a ukazováček přemístíme mimo spoušť. Vždy vyjmeme zásobník a posunem závěru vzad vyhodíme náboj ze zbraně. Pohledem do hlavně zkontrolujte ,zda je hlaveň opravdu prázdná. Závěr poté uvolněte do přední polohy a vypusťte napnuté bicí ústrojí (kohout).

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ (strana 2)

Vyjměte zásobník a posuňte oboustranné stiskátko (pod spouští) směrem dolů. Závěr pomalu vysuňte z těla zbraně –směrem vpřed. Hlaveň se ze závěru vyjme nadzvednutím. Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí. POZOR-při skládání musí ovládací ozub zapadnout do drážky hlavně. Při sestavování dejte pozor,aby se nezkroutila vraná pružina mimo vodící tyčku.

Další příslušenství

Ke zbrani náleží zásobník,čištění,zámek,výměný hřbet a návod 

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA