Návod ke zbraním na černý prach

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Uveden na obalu
Ráže: Uvedena na zbrani Odpor spouště SA:1-2 kg
Další technická data jsou uvedeny v originálním návodu
Popis: Předovky jsou vybaveny perkusním nebo křesadlovým zápalem. Spoušťový mechanismus je SA, vybrané modely doplněny napínáčkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze střely odpovídajícího průměru. Daná ráže je uvedena na hlavni zbraně. Používejte jen továrně vyrobený černý prach odpovídající normám C.I.P.,nebo schválený Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Zbraň nikdy nenabíjejte bezdýmým prachem. POZOR-černý prach dávkujte vždy ze speciálního dávkovače-nikdy z originálního obalu. Pokud si nebudete jisti množstvím nasypaného černého prachu,raději jej z hlavně vysypte. Nikdy nenabíjejte příliš malé množství černého prachu.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Uchopte zbraň a napněte kohout do první bezpečnostní polohy. Pomocí dávkovače nasypte do hlavně odpovídající množství černého prachu. Platí pravidlo –dávka prachu je 1/10 hmotnosti střely. Dávku je možné navýšit o maximálně 25%. Pomocí nabijáku prach mírným tlakem urovnejte na dně hlavně. Dle typu zbraně nasuňte ucpávku nebo flastr a nabijte i střelu. Střelu mírným tlakem posuňte až nad prach s ucpávkou. Kohout napněte na druhý ozub a teprve bezprostředně před výstřelem nasaďte na piston perkusní zápalku. V případě křesadlového zámku můžete po napnutí kohoutu ihned vystřelit. Je-li zbraň vybavena napínáčkem nejprve napněte zadní spoušť,stiskem přední dojde k uvolnění kohoutu. Pokud nedojde k výstřelu pročistěte piston a nasaďte novou zápalku. U křesadlového zámku nasypte na pánvičku novou dávku prachu a zopakujte výstřel. Pokud ani tak nedojde k výstřelu pomocí speciálního vytahovače (ukončen samořezným závitem) vyjměte z hlavně střelu. Může jít o absenci prachu,zvlhlý prach od oleje nebo ucpanou zátravku,piston. Po odstranění závady zkuste znova nabít a vystřelit.Během nabíjení i vybíjení zbraní miřte do bezpečného prostoru . Prst ukazováčku držte mimo spoušť. Za stálého míření do bezpečného prostoru uchopte palcem ruky kohout napněte jej na druhý ozub. Pokud nehodláte ihned střílet,kohout vypusťte na první bezpečnostní ozub.

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň zbavena nečistot a překážek.Ze zbraně lze vystřelit až po stlačení spouště . Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu.

DEMONTÁŽ a SESTAVENÍ ZBRANĚ a ČIŠTÉNÍ

Zbraň lze snadno demontovat po vysunutí klínu předpažbí a povolení šroubu hlavně. Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí.
Hlaveň je nutno vyčistit od zbytků černého prachu. K tomu je nejvhodnější horká voda s běžným saponátem. Po vyčistění je třeba zbraň vystřít dokonale do sucha a mírně konzervovat olejem. Před střelbou zbytky olejů vytřete z hlavně dosucha.

Další příslušenství

Naleznete včetně cen v katalozích Frankonia

Převodní a nabíjecí tabulka

Revolvery .31 9 grainů (1 grain=0,0648 g) =0,6 g
Revolvery .36 15 grainů =0,96 g
Revolvery .44 20 grainů =1,2 g
Pistole .32 9 grainů =0,6 g
Derringer .45 15 grainů =0,96 g
Pistole .45 21 grainů =1.36 g
Pistole .50 30 grainů =1,94 g
Pistole .58 35 grainů =2,2 g
Pušky .45  45 grainů =2,91 g
Pušky . 50 50 grainů =3,24 g
Pušky .58 60 grainů =3,89 g
Brokovnice r .12 85 grainů =5,5 g
Pro váhu broků  35 g =5,5 g
NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA