Návod k malorážkám JW-20,14

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Norinco, China, Peking
Ráže: .22 LR Odpor spouště SA:1-2 kg
Celková délka: 930 mm
Délka hlavně: 493 mm Šířka : 42 mm
Hmotnost: 2100 g - s prázdným zásobníkem Výška :200 mm
Popis: Malorážková puška je samonabíjecí s neuzamčeným dynamickým závěrem. Spoušťový mechanismus je SA. Zbraň vybavena manuální pojistkou. Kapacita zásobníků je 10 nábojů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže .22 LR standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. POZOR-při použití slabší munice může docházet k poruchám funkčnosti zbraně.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Uchopte pušku a v místě botky otočte o 90 stupňů maticí. Poté ji vyjměte ze zbraně a do otvoru na pravé části pažby naplňte deseti náboji. Nakonec do otvoru zezadu pažby vložte zpět matici a pootočte jí o 90 stupňů. Během nabíjení zbraní miřte do bezpečného prostoru . Prst ukazováčku držte mimo spoušť. Za stálého míření do bezpečného prostoru uchopte rukou zespod závěr a napněte jej do zadní úvrati. Tam závěr uvolněte (nikoliv rukou spouštět zpět). Nyní je puška připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,zbraň zajistěte pojistkou v kořeni lučíku.u modelu JW-14 nabijte nabijte do zásobníku. Zásobník vložte do zbraně a napněte závěr vzad. Po uvolnění závěru je zbraň nabita.

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek.Z pušky lze vystřelit po stlačení spouště . Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu. Po výstřelu tlakem prachových plynů dojde k pohybu závěru vzad, vyhození nábojnice a napnutí bicího ústrojí. Při návratu závěru vpřed je podán do hlavně nový náboj,kohout zůstává napnut. Po vystřelení posledního náboje nezůstane závěr zachycen střeleckou jistotou (záchytem závěru).
Po vložením nábojů do trubice (nebo zásobníku) je zbraň opět nabita. Pokud chceme střelbu přerušit nepřestáváme mířit do bezpečného prostoru a ukazováček přemístíme mimo spoušť. Vždy vyjmeme matici zásobníku (nebo zásobník) ,vysypte ze zbraně náboje a posunem závěru vzad vyhodíme náboj z nábojové komory zbraně. Pohledem do hlavně zkontrolujte ,zda je hlaveň opravdu prázdná. Závěr poté uvolněte do přední polohy a vypusťte napnuté bicí ústrojí (kohout).

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ

Zbraň lze snadno demontovat po posunutí západky vpřed,posunutí závěru vzad a jejím pootočení ve směru hodinových ručiček. Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí. Při viklání hlavně vůči pouzdru závěru dotáhněte matici na hlavni. JW-14 se doporučuje demontovat na odborném místě (u puškaře).

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- Pro Policisty OSZBM  Pardubice  neplatí zařazení do kategorie ze dne ...


 
Novinka-Dovoz Z USA