Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Rössler Waffen,Kufstein ,Rakousko
Ráže: na obalu Odpor spouště : 0,6 kg
Délka hlavně: 56 cm (62 cm magnum)
Hmotnost: 2,9 kg
Technická data v originálním návodu
Popis: Kulovnice ,závěr uzamčený do hlavně 6 uzamykacími ozuby. Spoušťový mechanismus má třípolohovou pojistku Výměna hlavně za pár minut. Je možnost volby napínáčku. Úhel uzamčení 60 stupňů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje standardního výkonu . Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Uchopte zbraň a stiskněte oba záchyty zásobníku: Po vyjmutí zásobníku jej naplňte 3 (respektive 5) náboji. Zásobník zasuňte do zbraně a pohybem závěru vpřed nabijte zbraň. Prst ukazováčku držte mimo spoušť. Za stálého míření do bezpečného prostoru uchopte zbraň a dle potřeby zajistěte nebo odjistěte pojistku.Nyní je zbraň připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,zbraň zajistěte..

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek. Z kulovnice lze střílet až po odjištění-pojistka směrem od střelce-viditelná červená tečka.V poloze pojistky vzad je zajištěno. Třetí poloha (mezi oběma krajními) pojistky umožňuje bezpečné vybíjení náboje z hlavně. Verze s napínáčkem má jen dvě polohy pojistky

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ

Závěr vyjměte tak,že jej odemknete,stisknete spoušť a vytáhnete z pouzdra závěr. Do zbraně se vloží zpět opět při stisknuté spoušti-klika závěru je nejprve v poloze asi 20 stupňů proti směru hodinových ručiček,po mírném zasunutí opět kliku srovnejte do polohy vůči výřezu v pouzdře závěru.
Při výměně hlavně nejprve imbusovým klíčem povolte šrouby a vyjměte zbraň z pažby. Poté vyjměte závěr povolte stejným klíčem oba imbusy pod hlavní. Posuvem vpřed hlaveň vyjměte z pouzdra závěru. Při nasazení hlavně opět utáhněte oba imbusové šrouby. Po opětném nasazení hlavně zpět je zaručen shodný nástřel.

Další příslušenství

Ke zbrani lze ještě přikoupit zásobník 5 ran, napínáček, hlaveň jiné ráže

Hlavně

standart

.22-250 :243 Win: 25-06 : 6x62 Fréres :6,5x55 SE: 6,5 x 57 :6,5 x 65 :
7x64: .270 Win :.308 Win :30-06 Sprg: 8x57 IS :9,3 x62 :

magnum

8 x 68 S :7 mm Rem.Mag: .300 Win.Mag: .270 WSM :.300 WSM :6,5x68

TITAN 3

.222 Rem: .223 Rem: .22-250: 7,62x39

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA