diamond painting kits is becoming quite popular and for good reason.

although most stores say that they sell 100% wigs for sale , if we buy online, we can't judge the quality of them.

Návod k brokové kozlici, kulobroku

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Frankonia Jagd,Schieshausstr.10,Rottendorf,SRN
Ráže: 12/12 nebo 20/20 + kulová Odpor spouště SA:1,2 kg
Technická data v originálním návodu
Popis: Broková kozlice je uzamčena jedním klínem ovládaným temenní kličkou. Spoušťový mechanismus má možnost volby pořadí odpálení hlavní pojistkou.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže 12/70 (76) nebo 20/70 (76) standardního výkonu ( minimagnum jsou přípustné).Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. POZOR-do zbraně přísluší jen určené jednotné střely (Sellier Bellot Slug,Rottweil,..). Zásadně nepoužívejte jednotnou střelu
staré koncepce (Ideal,olověné odlitky,..).

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Uchopte zbraň a tlakem na temenní kličku odemknete uzamčení. Poté sklopte hlavňový svazek. Náboje vložte do nábojových komor a tlakem na hlavňový svazek vzhůru uzavřete
hlaveň. Prst ukazováčku držte mimo spoušť. Za stálého míření do bezpečného prostoru uchopte zbraň a dle potřeby zajistěte nebo odjistěte pojistku.Nyní je zbraň připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,zbraň zajistěte..

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek. Z brokové kozlice lze střílet s volbou hlavní. Pořadí volíte pojistkou. Pojistka se musí nacházet v poloze „zajištěno“ (směrem ke střelci). Posuvem vpravo nebo vlevo zvolíte pořadí hlavní a poté je nutno pojistku posunout vpřed (odjistit). Pokud je u modelu přítomno výměnné zahrdlení,vyměňujte jej vždy jen patřičným klíčem. Při dotahování zahrdlení jej neutahujte příliš velkou silou (pouze do krajní polohy).

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ

Páčku situovanou na předpažbí vyklopte a sejměte předpažbí. Stlačte temenní kličku a sklopte hlavně,přičemž je oddělte od baskule. Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí. .

Tabulka zahrdlení

++++ zahrdlení 0,25 mm-
+++ zahrdlení 0,5 mm – střední vzdálenost
++ zahrdlení 0,75 mm –
+ zahrdlení 1,0 mm – nejdelší vzdálenost
+++++ cylindr –žádné zahrdlení - nejkratší vzdálenost

NOVINKY
OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVÍRACÍ DOBA: POZOR -27.4  až 8.5.- ZAVŘENO - jinak OTEVŘENO od 9.5. Stále ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY JW115 a JW125- v listopadu roku 2020 (tedy už vloni) jsme předložili po ...


 
Novinka-Dovoz Z USA