Návod k Walther Model P 22

Tento návod k použití by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce: Carl Walther GmbH,Karlstrasse 33, Ulm D-89073
Ráže: .22 LR Odpor spouště SA:1,2 kg
Celková délka: 159 mm (199 mm) DA:4,6 kg
Délka hlavně : 87 mm (127 mm) Šířka : 29 mm
Hmotnost : 430 g (525 g) s prázdným zásobníkem Výška :114 mm
Data v závorce platí pro verzi TARGET
Popis: Pistole je samonabíjecí s neuzamčeným dynamickým závěrem. Spoušťový mechanismus je SA/DA. Zbraň je vybavena blokací,zásobníkovou pojistkou a manuální pojistkou. Kapacita zásobníků je 10 nábojů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli,na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným bicím ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru,udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE

Používejte pouze náboje ráže .22 LR standardního výkonu. Používejte jen továrně vyrobenou munici odpovídající normám C.I.P.,nebo schválenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. POZOR-při použití slabší munice může docházet k poruchám funkčnosti zbraně.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Uchopte pistoli a stiskněte záchyt zásobníku situovaný oboustranně na kořeni lučíku. Vyjmutý zásobník držte v ruce a na podavač položte vodorovně dno náboje. Náboj stlačte směrem dolů a vzad, až se dno náboje dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboje nabijte shodným způsobem (kapacita je 10 nábojů). Zbraň zamiřte do bezpečného prostoru a zasuňte nadoraz zásobník. Prst ukazováčku držte mimo spoušť. Za stálého míření do bezpečného prostoru uchopte druhou rukou závěr za drážkovanou část a napněte jej do zadní úvrati. Tam závěr uvolněte (nikoliv rukou spouštět zpět). Nyní je pistole připravena ke střelbě . Pokud nehodláte ihned střílet,zbraň zajistěte eventuálně vypusťte napnutý kohout a vyjměte zásobník.

STŘELBA

Před střelbou musí být hlaveň,nábojová komora i závěr zbaveny nečistot a překážek.Z pistole lze vystřelit buď promáčknutím spouště (DA), nebo nejprve napnutím kohoutu a poté stlačením spouště (SA). Každopádně stiskem spouště vždy dojde k výstřelu. Po výstřelu tlakem prachových plynů dojde k pohybu závěru vzad, vyhození nábojnice a napnutí bicího ústrojí. Při návratu závěru vpřed je podán do hlavně nový náboj,kohout zůstává napnut. Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr zachycen střeleckou jistotou (záchytem závěru).
Po vložením nového zásobníku stlačte páku střelecké jistoty a zbraň je opět nabita. Pokud chceme střelbu přerušit nepřestáváme mířit do bezpečného prostoru a ukazováček přemístíme mimo spoušť. Vždy vyjmeme zásobník a posunem závěru vzad vyhodíme náboj ze zbraně. Pohledem do hlavně zkontrolujte ,zda je hlaveň opravdu prázdná. Závěr poté uvolněte do přední polohy a vypusťte napnuté bicí ústrojí (kohout).

DEMONTÁŽ A SESTAVENÍ ZBRANĚ

Vyjměte zásobník a demontážní třmen posuňte směrem dolů. Závěr posuňte do zadní úvrati,zvedněte zadní část a pomalu vysuňte z těla zbraně. Opětné sestavení probíhá v opačném pořadí. Dejte pozor aby se při sestavování nezkroutila vraná pružina mimo vodící tyčku.

Další příslušenství

Ke zbrani lze ještě přikoupit systém výměnné hlavně, klíč na spoušť a hlaveň, zásobník,
prodloužený zásobník,montáž pro optiku. Seznam náhradních dílů je v originálním návodu.

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA