Návod k automatickému dávkovači prachu

PŘÍPRAVA

 • po vybalení z krabice nasuňte do adaptéru správnou koncovku do zásuvky 220 V
 • stiskem tlačítka ON/OFF zapněte (chvilku počkejte)
 • vyčkejte alespoň 7 minut
 • na váhu položte misku na prach a stiskněte tlačítko ZERO dojde k vynulování
 • opakovaným stiskem tlačítka MODE navolíte jednotky (gramy,grainy,..)

KALIBROVÁNÍ

 • prvním stisknutím tlačítka CAL se ukáže na display CAL
 • druhým nebo dalším stisknutím tlačítka CAL se na display zobrazí 100.00 g. Nyní musíte dvě závaží po 50 gramech položit na váhu a stisknout opět CAL
 • po kalibrování se na display objeví text PASS. Pokud je na display ERROR,musíte kalibraci opakovat

POPIS FUNKCE KLÁVESNICE

0-9 A-Z

Klávesnice pracuje podobně jako většina mobilních telefonů. Pro volbu čísla stisknete potřebné tlačítko. Například pro číslo 5 stisknete číslo 5. Číslo se ukáže na display. Při volbě písmene C je třeba třikrát stisknou číslo 2. Například pro hodnotu 27,5 kterou chceme navážit je třeba stisknout 2 ,7 a 5.

EDIT MEM

Ukazuje uložená data z paměti přístroje

NEW MEM

ukládá nové hodnoty (laborace) do paměti přístroje nebo prohlíží uložená data

RECALL

Hledá dříve uložené hodnoty (laborace) podle jména

MEM

Hledá dříve uložené hodnoty (laborace) podle průběžných čísel.Při každém novém uložení laborace lze přiřadit jeho průběžné číslo . Lze uložit do 50 hodnot (laborací)

DISP

při stlačení bude dávkovat prach dle laborace zvolené z paměti přístroje

ENTER

stejně jako u jiných elektronik-stiskem ENTER dojde k volbě funkce

BACK SPACE

stiskem tlačítka ruší (maže) čísla a písmena zprava doleva

CANCEL/STOP

Ruší (maže) uložená poslední data nebo zastaví momentální proces

VÁHA a FUNKCE VÁŽENÍ

ULOŽENÍ NOVÉ HODNOTY (LABORACE) DO PAMĚTI (max.50 hodnot)

 1. Na začátku práce stiskněte tlačítko NEW MEM
 2. Display ukazuje (jen problikne) „N=01 (nebo první ustanovené pozici).
 3. Na display se ukáže C =. Nyní uložte pořadové číslo požadované laborace. S tlačítkem ENTER se uloží
 4. Display nyní ukazuje písmeno W. Nyní se musí Zadat hmotnost prachu a potvrdit tlačítkem ENTERPokud se překročí maximální hodnota přístroje,je na display O-LD.Kdykoliv můžete proces ukládání přerušit stiskem tlačítka CANCEL/STOP.
 5. Po uložení se objeví (problikne) na display další pořadové číslo laborace N=2 (nebo další pozice) Nyní můžete zadávat novou hodnotu laborace

NAVOLENÍ ULOŽENÝCH DAT DLE JMÉNA

 1. Stiskem tlačítka RECALL se na display objeví písmeno C=
 2. Nyní se může uložit jméno laborace .Stiskem tlačítka ENTER je potvrzeno. Na display se zobrazí uložená data jak následují
  N=číslo uložené laborace
  C=jméno laborace
  W=Vámi zvolená hmotnost laborace
 3. Po nalezení požadovaných dat,můžete stiskem tlačítka NEW MEM a TRICKLE dodat další data
 4. Pokud uložená data nenaleznete objeví se na display nápis NOMEM. Po 1-2 sekundách problikne
  Nápis C=. nyní můžete hledat podle jiného jména
 5. Pokud naleznete uložená data,můžete stiskem tlačítka DISP navážit (dávkovat) z přístroje
 6. Pokud se na display objeví nápis „ C=PPPPP“ „W=0.0gn“ tak jsou uložená data neplatná.Stiskem tlačítka CANCEL/STOP jde proces přerušit.

NAVOLENÍ ULOŽENÝCH DAT DLE ČÍSLA

 1. Stiskem tlačítka RECALL a potom MEM se na display objeví písmeno N=
 2. Nyní se zadá pořadové číslo laborace a potvrdí stiskem tlačítka ENTER Na display se zobrazí uložená data jak následují:
  N=číslo uložené laborace
  C=jméno laborace
  W=Vámi zvolená hmotnost laborace
 3. Po nalezení požadovaných dat,můžete stiskem tlačítka NEW MEM a TRICKLE dodat další data
 4. Pokud uložená data nenaleznete objeví se na display nápis NOMEM. Po 1-2 sekundách problikne
  Nápis C=. nyní můžete hledat podle jiné pořadové číslo
 5. Pokud naleznete uložená data,můžete stiskem tlačítka DISP navážit (dávkovat) z přístroje
 6. Pokud se na display objeví nápis „ C=PPPPP“ „W=0.0gn“ tak jsou uložená data neplatná.Stiskem tlačítka CANCEL/STOP jde proces přerušit

ZMÉNA DOSAVADNÍHO ZÁZNAMU

 1. Zvolíte požadovaná data (dle pořadového čísla nebo jména)
 2. Stisknete tlačítko EDIT MEM změníte data
 3. Stiskem tlačítka ENTER potvrdíte
 4. Stiskem tlačítka CANCEL se mažou uložená data.Stiskem tlačítka BACK SPACE se smažou stará uložená data
 5. Pro uložení nových dat se potvrzuje stiskem tlačítka ENTER

SMAZÁNÍ DOSAVADNÍHO ZÁZNAMU

 1. Zvolíte požadovaná data (dle pořadového čísla nebo jména)
 2. stiskem tlačítka CANCEL/STOP po dobu 2 sekundy se smažou data. Na display se nyní objeví další vedle uložená data
 3. jen stiskem tlačítka CANCEL/STOP se zastaví vážení,nebo stiskem tlačítek NEW MEM či TRICKLE posunete o další data (dolů či nahoru)

DÁVKOVÁCÍ REŽIM

Požadovanou laboraci můžete dávkovat dvěmi možnostmi

 1. Klávesnicí přístroje je navolena požadovná hmotnost pachu. Stiskem tlačítka ENTER potvrdíte hmotnost prachu.
 2. Stiskem tlačítka RECAL můžete hledat již uložená data
 3. Po nalezení laborace můžete dávkování zahájit stiskem tlačítka DISP
 4. Pokud je dávkování ukončeno,jde prach jednoduše z přístroje vysypat. Pokud zahájíte nové dávkování ,přístroj automaticky váží další laboraci
 5. Stiskem tlačítka CANCEL /STOP se zastaví dávkování nebo momentální proces

RUČNÍ VÁŽENÍ

Stiskem tlačítka TRICKLE je prachovou trubicí pomalu plněna nádobka . Uvolněním tlačítka je plnění zastaveno

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TÓNU („PÍPNUTÍ“)

 1. Stiskem tlačítka . po dobu 2 sekund (k dvojitému pípnutí) je vypnuto
 2. Stiskem tlačítka . po dobu 2 sekund (k dvojitému pípnutí) je opět zapnuto 

NOVINKY
FLOBERTKY

Flobertky a dodací lhůta: V měsíci únor byl všem ...


 
FLOBERTKY

FLOBERTKY- na jednání Policistů OSZBM  Pardubice  jsme si podali již 2 x ...


 
Novinka-Dovoz Z USA